Arvot ja teesit

Avoin viestintä lisää hyvinvointia ja hyvinvointi lisää tulosta.

Useimmat ongelmat ryhmädynamiikassa johtuvat sopimattomasta viestinnästä. Vielä useammat johtuvat viestinnän puutteesta. Pienillä muutoksilla viestinnän meta-tasolla voidaan lisätä tuottavuutta radikaalisti. Avoin viestintä vaatii avointa asennoitumista.

 Toisten mielipiteiden kunnioitus on avain toimivaan yhteistyöhön.

Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja se täytyy saada ilmaista. Ilman uusia ajatuksia uraudumme ja käperrymme puolustamaan omaa siiloamme.

Positiivisuus  ja onnellisuus kulkevat käsi kädessä

Muun muassa Israelilainen tutkija ja psykologi Daniel Kahnemann on todennut, että onnellisuus koostuu hyvän olon hetkistä elämässämme ja onnellisuutemme on siten suhteessa vain ja ainoastaan hyvien hetkien määrään, tiheyteen ja voimakkuuteen. Suurin vaikuttava tekijä on niihin on asenteemme, haluammeko nähdä asioista huonot vai hyvät puolet, näemmekö enemmän mahdollisuuksia vai ongelmia.

Vain hyvä tahto mahdollistaa itseorganisoitumisen

Kilpaillaksemme maailman parhaiden kanssa, miltä nykyisessä globalisoituneessa maailmassa ei voi välttyä, meidän täytyy pystyä uusiutumaan ympäristön tarpeiden ja mielihalujen mukaan. Kyllä, ympäristömme on nykyään yhä enemmän mielemme muokkaama, tarpeidemme ja halujemme mukaan rakennettu. Siinä missä riippuvuussuhteissa rypevä yhteisö uusiutuu äärimmäisen hitaasti, hyvän tahdon omaava altruistinen yhteisö tarttuu mahdollisuuksiin automaattisesti ja ratkoo ongelmat pikavauhtia. Ja sitä kykyä me tänään tarvitsemme.