Valmennus

Valmennuksia ja konsultointia yrittäjille ja liikkeenjohdolle. Keskityn systemaattisen ja loogisen ajattelun vastapainoksi tunneälyyn, eli kehittämään teidän sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitoja viestinnän parissa. Yksinkertaisesti sanottuna luuriin kannattaa tarttua kun teoriassa kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta homma ei vaan toimi. Ydinalueitani ovat persoonatekijät, viestintä, brändäys ja muuttuvat markkinat. Kyse on suurelta osin niin sanotuista meta-taidoista, eli taidoista oppia käytännön taitoja. Niistä on hyötyä myös muissa yhteyksissä aina suunnittelusta yksityiselämän hallintaan.

Valmennuksissa voidaan keskittyä tiettyyn osaan tai räätälöidä tarvittava kokonaisuus. Valmennukset sisältävät aina kartoituksen, itse valmennusjakson tai jaksot ja palautteen keräyksen. Kartoituksen yhteydessä voidaan sopia myös myöhemmistä mittauspisteistä ja lisäkonsultoinnista.

Valmennukset myy Gendai insight solutions. Soita 050 585 2866.

Valmennuksien aihealueet:

Kitkattomat markkinat

Mitä markkinoilla on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana ja miten liiketoimintasi sijoittuu siihen?

Brändinhallinta

Mistä yrityksesi brändi muodostuu ja miten sitä hallitaan?

Viestintä

Miten päästään avoimempaan viestintään organisaatiosi sisällä?

Markkinointipsykologia

Mitkä elementit vaikuttavat asiakkaasi ostokäyttäytymiseen?

Palvelumuotoilu

Miten parantaa asiakkaan ostokokemusta?