Kirjat: Luottamus – Pääomien pääoma, Risto Harisalo ja Ensio Miettinen

harisalo-risto-luottamus

Vuorovaikutus, innovatiivisuus, verkostot ja moraalinen pääoma juontaa juurensa luottamuksesta – pääomien pääomasta. Luottamus jakaantuu tulkinnalliseksi, tiedolliseksi, sosiaaliseksi ja taloudelliseksi pääomaksi jotka syntyvät nimenomaan tässä järjestyksessä.

Tulkinnallisen pääoma on kutsu matkalle, josta ei alkuun tiedetä muuta kuin, että sen tulisi päättyä johonkin positiiviseen. Tiedollinen pääoma auttaa matkan haasteissa kekseliäisyyteen, uusiin ratkaisuihin ja sosiaalinen pääoma auttaa verkostojen kautta monistamaan keskintöjä. Ja luonnollisesti taloudellinen pääoma mahdollistaa kaiken tämän, raha on polttoainetta.

Luottamus syntyy ja vahvistuu, kun kukaan ei hyödynnä toisten haavoittuvuutta omaksi edukseen. Vastaavasti epäluottamus ruokkii apatiaa ja ihmiset lakkaa välittämästä. Heidän uskonsa horjuu.

Erittäin suositeltavaa luettavaa kaikille jotka ovat tekemisissä HR:n kanssa. Poikkeuksellisen hyvin ja syvälle analysoitua sisältöä. Itse olin etsinyt aiheesta kertovaa tietokirjaa jo pitkään.