Elämä hallintaan energiaa ohjaamalla

Elämä on energiaa ja ihmisen, samoin kuin eläimienkin, elämää ohjailee tarpeet ja vietit. Tarpeet tunnistaa Maslowin pyramidista, mutta viettejä onkin vähän vaikeampi tunnistaa. Kuitenkin kun sellainen astuu kapteeniksi, joutuu itse usein matkustajaksi.

Freud määritteli aikoinaan kaksi viettiä, joista kumpuaa kaikki kymmenet tai sadat muut vietit, ja ne ovat eros ja thanatos. Eros on elämän ja thanatos kuoleman vietti, toinen hakee vuorovaikutusta ja toinen välttää sitä. Vahvempi ja näkyvämpi näistä on yleensä thanatos, jota seuraa pelot ja agressiot. Jos eros pyrkii ykseyteen ympäristön kanssa, thanatos haluaa eroon ympäristön ärsykkeistä joko pakenemalla tai tuhoamalla ärsykkeen lähteen.

Samainen herra toi esille myöhemmin myös kuinka me pyrimme sitomaan viettiärsykkeet kolmella eri tavalla. Eli koska emme voi sietää liikaa itseemme kohdistuvaa energiaa muutamme sen muotoa.

1. Sitomaton tila. Tällöin toimimme eläimellisesti reagoiden. Pentti Ikonen ja edesmennyt Eero Rechard tuo kirjassaan Thanatos, häpeä ja muita tutkielmia esille kyseisen tilan yleisen esiintyvyyden etenkin ihmisen kohdatessa traumojaan jolloin voi syntyä pakokauhua ja paniikkia. Ollessamme sitomattomassa tilassa olemme haavoittuvan alttiit ympäristön energeettiselle vuorovaikutukselle jossa toimimme kimpoillen.

2. Kiinteän sitomisen tilassa taas kohtaamme ympäristön ärsykkeet, mutta paketoimme ne ikään kuin kuvitteellisesti helpommin käsiteltäväksi. Tällaiseen sitomiseen liittyy läheisesti pakonomainen toistaminen, pakko suorittaa koko ajan enemmän tai muuten hukka perii. Jälleen tänä talvena on tullut yleisökirjoituksissa esille kuinka aikuiset hiihtäjät eivät siedä lapsia ladulla. Miksi ei? Koska on pakko suorittaa. Ja kun on pakko suorittaa, siinä ei ole tilaa harjoittelijoille. Se on pakonomainen tila, jossa ihminen pyrkii saavuttamaan thanatoksen vaatiman rauhan tilan. Se tila vain valitettavasti pakenee sitä edemmäs mitä pakonomaisemmin sitä tavoittelee. Tila muistuttaa sikiöasennossa heijaamisella kohdattavaa avuttomuuden tunnetta, jossa heijaaminen tuo vain illuusion tilanteen hallinnasta. Samoin pakonomainen suoritus tuo hallinnan tunteen kaoottisessa maailmassa.

3. Liikuteltava, eli mobiili sitominen on näistä kehittynein muoto, johon tulisi pyrkiä. Siinä hyljätään pakonomainen hallinnan tunne ja pelko. Aivan kuten Tommy Hellsten sanoo kirjassa Elämän paradoksit, saat sen mistä luovut. Mobiilin sitomisen tilassa vastaanotamme ympäristön energian ja siirrämme sitä haluamaamme suuntaan joka ilmenee huomion ja tietoisuuden keskittämisenä. Se on Ikosen sanoin liikuteltavan tarkkaavaisuuden psyykkistä energiaa. Se tekee mahdolliseksi psyykkisen puolustuksen, defenssin, purkamisen, joka kiinteästi sidotussa tilassa aiheutti pakkotoistoa ja sitomattomassa tilassa paniikin. Freud kehottaa investoimaan tarkkaavaisuuteen sidoksistaan vapautuneen energian uudelleen ohjaamisessa. Mieleen tulee vanhat japanilaiset taistelustrategiat, joissa vihollisen voima käännetään sitä itseään vastaan. Antaudutaan tilanteeseen hyödyntäen tilanteen tuomat mahdollisuudet.

 

sidottu energia

 

Ohessa on lista mitä voit tehdä päästäksesi mobiilin sitomisen tilaan ja hyödyntää ympäristön suomat mahdollisuudet?

1. Lopeta pelkääminen, viha ja peittely. Sinä et kuole tänään! Ja jos käy niin, että kuolet, et ainakaan viettänyt viime hetkiä peläten. Sitä paitsi silloin pääset thanatoksen kaipaamaan rauhan tilaan, eli paratiisi siellä, onni täällä. Älä stressaa asioilla, joille et juuri nyt voi mitään.

2. Investoi tietoisuuteen. Ole utelias, hanki tietoa, seuraa ympäristön muutoksia. Mitä enemmän tietoa, sitä vähemmän pelkoa. Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Maailma on pullollaan hyviä mahdollisuuksia, jotka voit hyödyntää keskittymällä niihin.

3. Usko itseesi ja ympäristöösi. Niin kauan kuin olemme tekemisissä elollisen kanssa, voimme myös vaikuttaa siihen. Elämä on kuin puutarhan hoito, se ei ole koskaan valmis, mutta puutarhurina voit saada sen kukoistamaan.

Niin, ja se eros muuten tähtää onnellisuuteen sekä mielihyvään joka sietää jännitettä, toisin kuin kuolemanrauhaan tähtäävä pelkoa ja agressiota lietsova thanatos. Me itse päätämme kumpaa mielessämme hoidamme ja kasvatamme.

 

 Aiheeseen liityvää kirjallisuutta